TTHC   Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) - Ký hiệu thủ tục: 1.010098.000.00.00.H50

Lượt xem: 905
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ tiếp nhận HS
Lĩnh vực Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
    Trực tiếp
  • 05 Ngày làm việc

    Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu triển khai). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
  • Văn bản thông báo kết quả khai thác trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.
Phí

Chưa quy định

Lệ phí

Chưa quy định

Căn cứ pháp lý
  • Luật 59/2014/QH13 Số: 59/2014/QH13

  • Thông tư 59/2021/TT-BCA Số: 59/2021/TT-BCA

  • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu triển khai). Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả. - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do. Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận văn bản trả lời tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu triển khai) hoặc qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu (nếu có).

Đối với tổ chức:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân (trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, phạm vi thông tin cần cung cấp, cam đoan chịu trách nhiệm trong sử dụng nội dung thông tin khi được cung cấp). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân đến nộp hồ sơ. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối với cá nhân:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản yêu cầu khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân (trong đó nêu rõ mục đích, nội dung thông tin khi được cung cấp). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Xuất trình thẻ Căn cước công dân của công dân để cơ quan Công an kiểm tra, xác định đúng người đề nghị cung cấp thông tin. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 có nhu cầu cung cấp thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phải được công dân đó đồng ý bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Phí

Chưa quy định

Lệ phí

Chưa quy định

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp
  Liên hệ