TTHC   Cho phép họp báo (nước ngoài) - Ký hiệu thủ tục: 2.001173.000.00.00.H50

Lượt xem: 1245
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ tiếp nhận HS
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

.

.

File mẫu:

Không

Phí

.

Lệ phí

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp
  Liên hệ