Mức độ 1  Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá - Ký hiệu thủ tục: 2.001502.000.00.00.H50

Lượt xem: 11
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bộ Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Dịch vụ bưu chính

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

42 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
01/2016/QH14 Đấu giá tài sản 17-11-2016 Quốc Hội
06/2017/TT-BTP Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản 16-05-2017 Bộ Tư pháp

 

Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi Chứng chỉ trong những trường hợp sau:
- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật đấu giá tài sản;
- Không hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật đấu giá tài sản trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;
- Thôi hành nghề theo nguyện vọng;
- Bị tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố là đã chết.


Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người thuộc trường hợp bị thu hồi kèm theo giấy tờ có liên quan


File mẫu:

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp