Mức độ 2  Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Ký hiệu thủ tục: 1.002384.000.00.00.H50

Lượt xem: 18
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Luật sư
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Dịch vụ bưu chính công ích

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

7 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Lệ phí : 600.000 Đồng (hồ sơ)

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
220/2016/TT-BTC Thông tư 220/2016/TT-BTC 10-11-2016 Bộ Tài chính
123/2013/NĐ-CP Nghị định 123/2013/NĐ-CP 14-10-2013 Chính phủ
02/2015/TT-BTP Thông tư 02/2015/TT-BTP 16-01-2015 Bộ Tư pháp

 

Công ty luật nước ngoài phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty tại trụ sở Sở Tư pháp địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

TP-LS 17.doc

Bản chính: 1

Bản sao: 0


 


File mẫu:

  • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. Tải về

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp