Mức độ 1  Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên - Ký hiệu thủ tục: 1.001485.000.00.00.H50

Lượt xem: 15
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản tài viên
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quy định (Sở Tư pháp dự kiến thực hiện trong 7 ngày làm việc)

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành51/2014/QH13Luật 51/2014/QH13-Phá sản19-06-2014Quốc Hội22/2015/NĐ-CPNghị định 22/2015/NĐ-CP-Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản16-02-2015Chính phủ

Sở Tư pháp ra Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề đối với Quản tài viên nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP


Không có thông tin


File mẫu:

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp