TTHC   Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện - Ký hiệu thủ tục: 1.000674.000.00.00.H50

Lượt xem: 845
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ tiếp nhận HS

Bộ phận TN và TKQ cấp xã

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

.

.

File mẫu:

  • Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP Tải về

Không

Phí

.

Lệ phí

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp
  Liên hệ