Mức độ 2  Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình - Ký hiệu thủ tục: 1.000132.000.00.00.H50

Lượt xem: 33
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

.


.


File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp