Mức độ 2  Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ - Ký hiệu thủ tục: 1.002745.000.00.00.H50

Lượt xem: 29
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Các cơ quan, tổ chức liên quan

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện
Trực tiếp 15 Ngày làm việc  

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Trực tiếp 15 Ngày làm việc  

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 16-07-2012 Ủy ban thường vụ quốc hội
31/2013/NĐ-CP Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 09-04-2013 Chính phủ
16/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiệnchế độ ưu đãi người có công với cách mạng 30-07-2014 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Bước 1: Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân lập bản khai (Mẫu 5) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.
Sổ hộ khẩu

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Biên bản của gia đình hoặc họ tộc

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0


 


File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp