Mức độ 2  Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Ký hiệu thủ tục: 1.002519.000.00.00.H50

Lượt xem: 37
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện
Trực tiếp 20 Ngày làm việc    
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc   nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Trực tiếp 20 Ngày làm việc    
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc   nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
05/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân 15-05-2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 16-07-2012 Ủy ban thường vụ quốc hội
31/2013/NĐ-CP Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 09-04-2013 Chính phủ

 

Bước 1: Bà mẹ VNAH lập bản khai cá nhân kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng/ truy tặng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm bản sao quyết định
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm lập danh sách kèm bản khai cá nhân và bản sao quyết định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm ra quyết định phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc quyết định trợ cấp một lần
Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05)

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0


 


File mẫu:

  • Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05) Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp