Mức độ 2  Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Ký hiệu thủ tục: 1.003351.000.00.00.H50

Lượt xem: 32
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện
Trực tiếp 50 Ngày làm việc   (UBND xã: 10 ngày làm việc; Phòng LĐTB&XH: 10 ngày làm việc; Sở Y tế: 10 ngày làm việc; Sở LĐTBXH: + 10 ngày làm việc: tiếp nhận hồ sơ xem xét giới thiệu HĐYK. + 10 ngày làm việc: tiếp nhận hồ sơ GĐTK do Sở Y Tế chuyển và ra quyết định hưởng trợ cấp.)
Dịch vụ bưu chính 50 Ngày làm việc   (UBND xã: 10 ngày làm việc; Phòng LĐTB&XH: 10 ngày làm việc; Sở Y tế: 10 ngày làm việc; Sở LĐTBXH: + 10 ngày làm việc: tiếp nhận hồ sơ xem xét giới thiệu HĐYK. + 10 ngày làm việc: tiếp nhận hồ sơ GĐTK do Sở Y Tế chuyển và ra quyết định hưởng trợ cấp.)

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Trực tiếp 50 Ngày làm việc   (UBND xã: 10 ngày làm việc; Phòng LĐTB&XH: 10 ngày làm việc; Sở Y tế: 10 ngày làm việc; Sở LĐTBXH: + 10 ngày làm việc: tiếp nhận hồ sơ xem xét giới thiệu HĐYK. + 10 ngày làm việc: tiếp nhận hồ sơ GĐTK do Sở Y Tế chuyển và ra quyết định hưởng trợ cấp.)
Dịch vụ bưu chính 50 Ngày làm việc   (UBND xã: 10 ngày làm việc; Phòng LĐTB&XH: 10 ngày làm việc; Sở Y tế: 10 ngày làm việc; Sở LĐTBXH: + 10 ngày làm việc: tiếp nhận hồ sơ xem xét giới thiệu HĐYK. + 10 ngày làm việc: tiếp nhận hồ sơ GĐTK do Sở Y Tế chuyển và ra quyết định hưởng trợ cấp.)

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
05/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân 15-05-2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 16-07-2012 Ủy ban thường vụ quốc hội
31/2013/NĐ-CP Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 09-04-2013 Chính phủ

 

Bước 1: Cá nhân viết bản khai (Mẫu HH1 Thông tư số 05) Gửi bản khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 27 hoặc Khoản 2, Khoản 3, Điều 28 của Thông tư 05 gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách đề nghị xác nhận con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm giấy tờ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 29, Thông tư số 05 gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện kèm giấy tờ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 29, Thông tư số 05 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, giới thiệu (kèm bản sao hồ sơ) ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh khám giám định, lập biên bản giám định bệnh, tật; dị dạng, dị tật chuyển Sở Y tế kèm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học; Sở Y tế trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm hồ sơ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện.Bản sao giấy khai sinh

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Giấy chứng nhận dị dạng (Mẫu 3, Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH)

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

 


 


File mẫu:

  • Giấy chứng nhận dị dạng (Mẫu 3, Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH) Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp