Mức độ 2  Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Ký hiệu thủ tục: 2.000607.000.00.00.H50

Lượt xem: 42
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Công Thương - Tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

13 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Mức giá : 30.000 đồng/lần/cơ sở”. (Phí thẩm định)

Lệ phí

Mức giá : 30.000 đồng/lần/cơ sở”. (Phí thẩm định)

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
55/2010/QH12 Luật 55/2010/QH12 17-06-2010 Quốc Hội
13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 09-04-2014 Bộ Y tế
149/2013/TT-BTC Thông tư 149/2013/TT-BTC 29-10-2013 Bộ Tài chính
24/2019/QĐ-UBND Quyết định 08-04-2018 UBND tỉnh Quảng Trị

 

Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền cấp
Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân
Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thầm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời đúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về ATTP).


Bao gồm

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Mẫu số 01a.doc

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT)

Mẫu số 01b.doc

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản sao (có đóng dấu xác nhận của tổ chức xin cấp Giấy xác nhân kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1


 


File mẫu:

  • Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Tải về
  • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 1a Phụ lục 4) Tải về

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên. - Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó: • Kiến thức chung về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm. • Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp