Mức độ 2  Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. - Ký hiệu thủ tục: 1.006343.000.00.00.H50

Lượt xem: 25
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý công sản
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 30 ngày kể từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trình.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 ngày kể từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trình.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày

  30 ngày kể từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trình.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày

  30 ngày kể từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trình.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cho thuê quyền khai thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 54/2013/TT-BTC Số: 54/2013/TT-BTC

 • Bước 1: Đơn vị quản lý công trình: + Lập hồ sơ đề nghị cho thuê quyền khai thác công trình. + Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê (do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định cho thuê quyền khai thác công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương).

 • Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định cho thuê quyền khai thác công trình.

 • Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định cho thuê quyền khai thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị quản lý công trình thực hiện việc cho thuê quyền khai thác theo quy định của pháp luật.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Danh mục công trình đề nghị xử lý theo mẫu số 01-DM/CTNSNT ban hành kèm Thông tư 54/2013/TT-BTC (bản chính). Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giá và thời hạn cho thuê quyền khai thác công trình (bản chính); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản đề nghị cho thuê quyền khai thác công trình của đơn vị quản lý công trình (bản chính); TTHC 32 CS.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị cho thuê quyền khai thác công trình của đơn vị quản lý công trình Tải về

Việc cho thuê quyền khai thác công trình được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật, trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký tham gia và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì được cho thuê chỉ định.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp