Mức độ 2  Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam - Ký hiệu thủ tục: 2.000058.000.00.00.H50

Lượt xem: 23
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 25 Ngày làm việc

  Trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 25 Ngày làm việc

  Trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 31/2014/TT-BKHCN Số: Thông tư 31/2014/TT-BKHCN

 • 78/2014/NĐ-CP Số: 78/2014/NĐ-CP

 • Nghị định số 60/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 Số: 60/2019/NĐ-CP

 • - Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hoạt động phợp pháp tại Việt Nam muốn đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký giải thưởng tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Sở Khoa học và Công nghệ) nơi đặt trụ sở chính của tổ chức hoặc cá nhân cư trú.

 • - Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trả lời bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân tổ chức xét tặng giải thưởng, trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Quy chế xét tặng giải thưởng quy định về tên giải thưởng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ. Mẫu biểu A-ĐK2.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp