Mức độ 2  Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) - Ký hiệu thủ tục: 1.003596.000.00.00.H50

Lượt xem: 33
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Trồng trọt
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 60 ngày

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 60 Ngày

  60 ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 83/2018/NĐ-CP Số: 83/2018/NĐ-CP

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở xã trước ngày 30/9 hàng năm;

 • Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở xã tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15/11 hàng năm;

 • Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Đề xuất kế hoạch khuyến nông; - Dự toán kinh phí Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp