Mức độ 2  Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - Ký hiệu thủ tục: 1.003817.000.00.00.H50

Lượt xem: 41
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Nộp qua bưu chính công ích

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
55/2012/NĐ-CP Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 28-06-2012  

 

Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục trả lại hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;
Bước 3: Thẩm định hồ sơ;
Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0


 


File mẫu:

Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp