Mức độ 2  Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS - Ký hiệu thủ tục: 1.005108.000.00.00.H50

Lượt xem: 40
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Không quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Không quy định

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • không quy định

  Không quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • không quy định

  Không quy định

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định hành chính
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT Số: 17/2003/TT-BGDĐT

 • - Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

 • - Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn xin chuyển trường. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp