Mức độ 2  Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) - Ký hiệu thủ tục: 1.003605.000.00.00.H50

Lượt xem: 31
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 60 ngày

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 60 Ngày

  60 ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 83/2018/NĐ-CP Số: 83/2018/NĐ-CP

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông Huyện trước ngày 30/9 hàng năm;

 • Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở Huyện tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;

 • Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc do Huyệnphân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông; + Dự toán kinh phí. Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp