Mức độ 2  Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt - Ký hiệu thủ tục: 1.002605.000.00.00.H50

Lượt xem: 27
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Chủ đầu tư

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

37 Ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 01-01-2001 Ngân hàng phát triển Việt Nam
11/2013/NĐ-CP Về quản lý đầu tư phát triển đô thị 14-01-2013 Chính phủ

 

- Bước 1. Chủ đầu tư gửi công văn và 15 bộ hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận đầu tư.
- Bước 2. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ.
- Bước 3. Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và có văn bản thẩm định trình UBND cấp tỉnh.
- Bước 4. UBND cấp tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy định.
- Bước 5. Trên cơ sở văn bản thẩm định và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận dự án.
- Bước 6. UBND cấp tỉnh trao văn bản chấp thuận dự án cho Chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan hành chính và gửi cho Bộ Xây dựng qua đường văn thư.Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Văn bản đề nghị chấp thuận dự án

 

Bản chính: 15

Bản sao: 0

Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở

 

Bản chính: 15

Bản sao: 0

Các văn bản pháp lý có liên quan

 

Bản chính: 15

Bản sao: 0


 


File mẫu:

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp