Mức độ 2  Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện - Ký hiệu thủ tục: 2.001384.000.00.00.H50

Lượt xem: 29
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn đập, hồ thuỷ điện
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 25 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 25 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 114/2018/NĐ-CP Số: 114/2018/NĐ-CP

 • - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh

 • - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 • - Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Công Thương có trách nhiệm thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trường hợp nội dung phương án cắm mốc chỉ giới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đặc điểm nơi xây dựng đập, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt. Trường hợp nội dung phương án cắm mốc chỉ giới không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc không phù hợp với đặc điểm nơi xây dựng đập, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện điều chỉnh, bổ sung phương án cắm mốc chỉ giới.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Phương án cắm mốc chỉ giới; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản đề nghị phê duyệt; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp