Mức độ 2  Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp (cấp tỉnh) - Ký hiệu thủ tục: 1.001664.000.00.00.H50

Lượt xem: 26
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Bộ tài chính

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp hồ sơ trực tiếp Kho bạc nhà nước cấp tỉnh.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giải ngân khoản vốn hỗ trợ theo đề nghị của doanh nghiệp.

  Nộp hồ sơ trực tiếp Kho bạc nhà nước cấp tỉnh.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Khoản hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Số: 57/2018/NĐ-CP

 • - Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị giải ngân vốn hỗ trợ cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh nơi thực hiện dự án đầu tư.

 • - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giải ngân khoản vốn hỗ trợ theo đề nghị của doanh nghiệp.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Biên bản nghiệm thu hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án đã được cam kết vốn hỗ trợ. Mau so 5_ND 57.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Quyết định giao vốn hàng năm hoặc bổ sung cho dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với nguồn vốn từ ngân sách địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với nguồn vốn từ ngân sách trung ương). Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản đề nghị giải ngân của doanh nghiệp theo mẫu số 06, quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP. Mau so 6_ND 57.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị giải ngân của doanh nghiệp - mẫu số 06 Phụ lục II Nghị định 57/2018/NĐ-CP Tải về

Không có

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp