Mức độ 2  Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp (cấp tỉnh) - Ký hiệu thủ tục: 2.001999.000.00.00.H50

Lượt xem: 34
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp trực tiếp

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • qua đường bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

  Nộp trực tiếp

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

  qua đường bưu điện.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ Hộ kinh doanh được nhận những hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Số: 04/2017/QH14

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Số: 39/2018/NĐ-CP

 • Chủ hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị đầu mối (được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao) có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí các nội dung:

 • + Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp;

 • + Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không có

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp