Mức độ 1  Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em - Ký hiệu thủ tục: BLD-TBVXH-QTR-286195

Lượt xem: 44
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã, Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không có thông tin

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

Thông tư 55/2015/TT-BLĐTBXH

- Bước 1: Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng làm đơn đề nghị, gửi Giám đốc cơ sở trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng;

- Bước 2: Giám đốc cơ sở quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở và bàn giao đối tượng cho UBND cấp xã có thẩm quyền để tiếp tục hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.


Đơn đề nghị của người giám hộ, gia đình  hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng


File mẫu:

- Người giám hộ, gia đình ruột thịt hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị;
- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp