Mức độ 2  Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu - Ký hiệu thủ tục: 2.002163.000.00.00.H50

Lượt xem: 67
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • UBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh Số: 02/2017/NĐ-CP

 • Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã. Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và bản gửi đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

 • Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP. Mẫu số 6 PCTT.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp