Mức độ 2  Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa - Ký hiệu thủ tục: 1.008004.000.00.00.H50

Lượt xem: 61
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã/phường

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Trồng trọt
Cách thức thực hiện

 

 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã vào Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa;
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT Số: 19/2017/TT-BNNPTNT

 • - Bước 1: Người sử dụng đất có yêu cầu chuyển đổi chuẩn bị hồ sơ.

 • - Bước 2: Người sử dụng đất, nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký chuyển đổi về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

 • - Bước 3: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xác nhận “Đồng ý cho chuyển đổi” đóng dấu vào bản đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa; Trường hợp đơn không hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải hướng dẫn cho người sử dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung đơn đăng ký;

 • - Bước 4: Trường hợp không đồng ý cho chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do.


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất chuyên trồng lúa

PHỤ LỤC II.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

PHỤ LỤC I.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất chuyên trồng lúa Tải về
 • Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Tải về

Người sử dụng đất được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau: - Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: không làm mất đi hoặc biến dạng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa (mặn hóa, chua hóa...); không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. - Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa). - Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, nhưng phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp