Mức độ 2  Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú - Ký hiệu thủ tục: 2.001824.000.00.00.H50

Lượt xem: 18
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Bộ GD và ĐT Không quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Bộ GD và ĐT không quy định

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 25 Ngày làm việc

  Bộ GD và ĐT Không quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 25 Ngày làm việc

  Bộ GD và ĐT không quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Số: 46/2017/NĐ-CP

 • - Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi;

 • - Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện thẩm định và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi. Tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Trường phổ thông dân tộc bán trú không bảo đảm tỷ lệ học sinh dân tộc và tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định trong 03 năm liền thì chuyển thành trường phổ thông công lập.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp