Mức độ 2  Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục - Ký hiệu thủ tục: 2.001839.000.00.00.H50

Lượt xem: 19
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Số: 46/2017/NĐ-CP

 • - Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đến Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định;

 • - Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho nhà trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Có quyết định thành lập trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục tương ứng với từng cấp học theo quy định tại Nghị định này và có thêm các điều kiện sau đây: + Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; + Có các công trình phục vụ cho quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh bán trú: Phòng trực nội trú, nhà ở nội trú; nhà bếp, nhà ăn, nhà tắm; công trình vệ sinh, nước sạch và các trang thiết bị kèm theo công trình; + Các dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí cho học sinh bán trú. - Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục an toàn và thuận lợi cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên. - Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học tương ứng. - Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông dân tộc bán trú. - Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú. - Có quy định về tổ chức hoạt động bán trú của trường.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp