Mức độ 1  Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở - Ký hiệu thủ tục: 2.000794.000.00.00.H50

Lượt xem: 80
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thể dục thể thao
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 77/2006/QH11 Số: 77/2006/QH11

 • Nghị định 112/2007/NĐ-CP Số: 112/2007/NĐ-CP

 • Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL Số: 18/2011/TT-BVHTTDL

 • Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Danh sách Ban chủ nhiệm Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách hội viên Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quy chế hoạt động. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định thành lập; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Địa điểm luyện tập; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp