Mức độ 2  Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập - Ký hiệu thủ tục: 1.003693.000.00.00.H50

Lượt xem: 58
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • - Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • - Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  - Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

  - Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản thẩm định.
Phí

0

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 55/2012/NĐ-CP Số: 55/2012/NĐ-CP

 • Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

 • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

 • Thẩm định hồ sơ;

 • Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp