Mức độ 2  Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập - Ký hiệu thủ tục: 1.003719.000.00.00.H50

Lượt xem: 48
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • - Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • - Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  - Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

  - Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản thẩm định Đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước
Phí

0

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 55/2012/NĐ-CP Số: 55/2012/NĐ-CP

 • - Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

 • - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

 • - Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

 • - Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực); Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp