Mức độ 2  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất - Ký hiệu thủ tục: 2.000337.000.00.00.H50

Lượt xem: 73
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.
Phí

0

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng Số: 15/2003/QH11

 • Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số: 47/2005/QH11

 • Luật 39/2013/QH13 Số: 39/2013/QH13

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP Số: 91/2017/NĐ-CP

 • Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

 • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.

 • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp phát cho đơn vị trình khen

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Biên bản xét khen thưởng. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp