Mức độ 2  Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh - Ký hiệu thủ tục: 1.003319.000.00.00.H50

Lượt xem: 91
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 60 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 60 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định hành chính
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Số: 19/2015/TT-BNNPTNT

 • Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.

 • Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến.

 • Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đến

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Quyết định UBND huyện nơi đi Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi Bản chính: 1
Bản sao: 0

Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đi

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) Phụ lục I2.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) Phụ lục II1.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ trình của UBND cấp xã Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) Phụ lục I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư Tải về
 • Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định Tải về
 • Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp