Mức độ 2  Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh - Ký hiệu thủ tục: 1.007287.000.00.00.H50

Lượt xem: 99
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

 

 

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép xây dựng được gia hạn
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Xây dựng Số: 50/2014/QH13

 • Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Số: 59/2015/NĐ-CP

 • Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Số: 15/2016/TT-BXD

 • - Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

 • - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng.

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Phụ lục số 2.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp