Mức độ 2  Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Ký hiệu thủ tục: 2.001350.000.00.00.H50

Lượt xem: 81
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

 

 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

   

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Số: 27/2011/TT-BNNPTNT

 • Bước 1: Chủ trang trại nộp giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại UBND cấp huyện.

 • Bước 2: UBND cấp huyện nhận giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, ghi giấy hẹn và xem xét cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

 • Bước 3: UBND cấp huyện trả giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho người nộp theo giấy hẹn.


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp đối với trường hợp rách, nát.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Tải về

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn thời hạn nhưng bị mất, cháy, rách, nát.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp