Mức độ 2  Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện - Ký hiệu thủ tục: 1.003471.000.00.00.H50

Lượt xem: 85
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thủy lợi
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Đề cương, kết quả kiểm định được phê duyệt
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật thủy lợi Số: 08/2017/QH14

 • quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Số: 114/2018/NĐ-CP

 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 • Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Tờ trình đề nghị phê duyệt; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp