Mức độ 2  Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện - Ký hiệu thủ tục: 1.003347.000.00.00.H50

Lượt xem: 84
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thủy lợi
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày

  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày

  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định hành chính
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật thủy lợi Số: 08/2017/QH14

 • quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Số: 114/2018/NĐ-CP

 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

 • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản đồ hiện trạng công trình; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp