Mức độ 3  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Ký hiệu thủ tục: 2.001786.000.00.00.H50

Lượt xem: 119
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP Số: 27/2018/NĐ-CP

 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP Số: 72/2013/NĐ-CP

 • Trường hợp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tới Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

 • Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Mau don de nghi cap (hoac cap lai) chung chi kiem dinh vien.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (chủ điểm là doanh nghiệp) Tải về
 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (chủ điểm là cá nhân) Tải về