Mức độ 2  Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản - Ký hiệu thủ tục: 1.001723.000.00.00.H50

Lượt xem: 99
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thư viện
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 03 Ngày làm việc

  Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 3 Ngày làm việc

  Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận hoạt động thư viện tư nhân
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Pháp lệnh 31/2000/PL-UBTVQH10 Số: 31/2000/PL-UBTVQH10

 • Nghị định 72/2002/NĐ-CP Số: 72/2002/NĐ-CP

 • Nghị định 02/2009/NĐ-CP Số: 02/2009/NĐ-CP

 • Nghị định 01/2012/NĐ-CP Số: 01/2012/NĐ-CP

 • Người đứng tên thành lập thư viện gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, nơi thư viện đặt trụ sở. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người đứng tên thành lập thư viện, cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện cho thư viện. Trong trường hợp từ chối phải có ý kiến bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009); mẫu 2 nghị định số 02-2009-NĐ-CP.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Nội quy thư viện. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đăng ký hoạt động thư viện (Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009); mẫu 1 nghị định 02-2009-NĐ-CP.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có Tải về
 • Đơn đăng ký hoạt động thư viện Tải về

(1) Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng ít nhất là 500 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện. (2) Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa. (3) Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông. (4) Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện: a) Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh vực thư viện. b) Người làm việc trong thư viện phải tốt nghiệp trung cấp thư viện hoặc tương đương. Nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tương đương trình độ trung cấp thư viện.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp