Mức độ 2  Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Ký hiệu thủ tục: 2.001235.000.00.00.H50

Lượt xem: 94
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

 • Trực tuyến
 • Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có)

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có)

Căn cứ pháp lý
 • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

 • Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, thẩm định và cấp giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ Tải về

+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. + Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. + Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. + Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. + Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp