Mức độ 2  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Ký hiệu thủ tục: 2.000629.000.00.00.H50

Lượt xem: 85
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…)
Phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có)

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có)

Căn cứ pháp lý
 • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao giấy phép đã được cấp Bản chính: 0
Bản sao: 1
Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI BỔ SUNG GIẤY PHÉP ( MẪU SỐ 02) .docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp