Mức độ 3  Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Ký hiệu thủ tục: 2.000633.000.00.00.H50

Lượt xem: 122
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có)

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có)

Căn cứ pháp lý
 • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ( MẪU SỐ 01) (1).docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Tải về