Mức độ 2  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - Ký hiệu thủ tục: 2.001270.000.00.00.H50

Lượt xem: 96
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Phí

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Lệ phí

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.

 • - Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

 • - Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. Mẫu số 12.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm: Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Tải về

Giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp