Mức độ 4  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - Ký hiệu thủ tục: 2.001283.000.00.00.H50

Lượt xem: 124
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

 

 

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày

   

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày

   

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Phí

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Lệ phí

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • 1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • 2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • 4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.
Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP.

Mẫu số 05.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

 

Bản chính: 0

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Tải về

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân. 3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật