Mức độ 2  Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài - Ký hiệu thủ tục: 1.007392.000.00.00.H50

Lượt xem: 79
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 25 Ngày

  25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 25 Ngày

  25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 25 Ngày

  25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài được chuyển đổi theo mẫu quy định của Việt Nam.
Phí

150.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.   

Lệ phí

150.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.   

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP Số: 59/2015/NĐ-CP

 • Luật 50/2014/QH13 Số: 50/2014/QH13

 • Nghị định 42/2017/NĐ-CP Số: 42/2017/NĐ-CP

 • Nghị định 100/2018/NĐ-CP Số: 100/2018/NĐ-CP

 • - Cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng qua mạng trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng.

 • - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

 • - Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

don chuyen doi cchn_pl3_nd100.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề Tải về

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. - Đã có chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III hoặc tương đương phù hợp với nội dung đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp