Mức độ 2  Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - Ký hiệu thủ tục: 2.000134.000.00.00.H50

Lượt xem: 150
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết Số 131- Quốc lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

07 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận khai báo

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

Nghị định 45/2013/NĐ-CP Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH

- Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu hoặc khi đưa các đối tượng kiểm định từ tỉnh, thành phố thuộc trung ương khác đến sử dụng, thì phải gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) phiếu khai báo sử dụng thiết bị và bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (lần đầu, bất thường) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy xác nhận khai báo cho đối tượng kiểm định đủ điều kiện theo quy định.

 


Phiếu khai báo (Ban hành kèm theo mẫu tại Phụ lục 13, Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH).Bản phô tô Phiếu kết quả kiểm định của máy, thiết bị.


File mẫu:

Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu hoặc khi đưa các đối tượng kiểm định từ tỉnh, thành phố thuộc trung ương khác đến sử dụng.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp