Mức độ 2  Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa - Ký hiệu thủ tục: 1.000365.000.00.00.H50

Lượt xem: 147
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết Địa chỉ: Số 131- Quốc lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.
 
- Qua hệ thống bưu chính.
 

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Thông báo xác nhận

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH Nghị định 127/2007/NĐ-CP Nghị định 132/2008/NĐ-CP

- Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng:

+ Việc đánh giá hợp quy phải do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện.

+ Kết quả đánh giá hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa là căn cứ để tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh công bố hợp quy.

- Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

- Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố hợp quy.

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.

 


- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH;

- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu) chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chức nhận hợp quy được chỉ định cấp;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng, hướng dẫn sử dụng);

- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu) kết quả thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa.


File mẫu:

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp