Mức độ 2  Thủ tục quỹ tự giải thể - Ký hiệu thủ tục: 1.005202.000.00.00.H50

Lượt xem: 319
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hội, Tổ chức phi chính phủ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định giải thể quỹ.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định Số: 30/2012/NĐ-CP

 • Thông tư Số: 02/2013/TT-BNV

 • - Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện đề nghị giải thể quỹ.

 • - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xem. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn bổ sung hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ phiếu tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn trả kết quả.

 • - Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

 • - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại, UBND cấp huyện xem xét, quyết định giải thể và thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ Bản chính: 1
Bản sao: 0
Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở Trung ương Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị giải thể quỹ (theo mẫu); Mau 8-TT02.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị giải thể quỹ (theo mẫu TT 02 2013 BNV) Tải về

Quỹ chấm dứt hoạt động kể từ ngày quyết định giải thể quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp