Mức độ 2  Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Ký hiệu thủ tục: 1.005206.000.00.00.H50

Lượt xem: 358
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hội, Tổ chức phi chính phủ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

  nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định Số: 30/2012/NĐ-CP

 • Thông tư Số: 02/2013/TT-BNV

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trong đó ghi rõ số lần cấp lại và số giấy phép thành lập đã cấp trước đây.

 • Khi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, quỹ có đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nội vụ).

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (theo mẫu). Mau 6 TT02.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (theo mẫu TT 02 2013 BNV) Tải về

Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp