Mức độ 4  Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) - Ký hiệu thủ tục: 2.001762.000.00.00.H50

Lượt xem: 331
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xuất Bản
Cách thức thực hiện

 

 

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày

   

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Không có
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP Số: 60/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 03/2015/TT-BTTTT Số: 03/2015/TT-BTTTT

 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP Số: 25/2018/NĐ-CP

Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

M_u s_ 14.T_ KHAI THAY __I THÔNG TIN C_ S_ D_CH V_ PHOTOCOPY.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

Không có thông tin