Mức độ 4  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) - Ký hiệu thủ tục: 2.001931.000.00.00.H50

Lượt xem: 370
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xuất Bản
Cách thức thực hiện

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Không có
Phí

Không có

Lệ phí

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP Số: 60/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 03/2015/TT-BTTTT Số: 03/2015/TT-BTTTT

 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP Số: 25/2018/NĐ-CP

Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

 • Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

M_u s_ 13.T_ KHAI HO_T __NG C_ S_ D_CH V_ PHOTOCOPY.docx

Bản chính: 2

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Tải về

Không có thông tin