Mức độ 2  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Ký hiệu thủ tục: 1.001766.000.00.00.H50

Lượt xem: 310
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Tư pháp.

 
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hộ tịch
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay trong ngày sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp cần xác minh, thời hạn nói trên được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Trích lục khai tử (bản chính).

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

50.000 đồng/trường hợp

Căn cứ pháp lý

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.      

- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện có thẩm quyền.

- Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện các giấy tờ theo quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận cho người có yêu cầu và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp giải quyết.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ và phù hợp, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục khai tử cấp cho người có yêu cầu.

- Sau khi đăng ký khai tử, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo, kèm theo Trích lục khai tử (bản sao) cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân.

Trường hợp người chết là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì công chức làm công tác hộ tịch khóa thông tin của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

- Người có yêu cầu đăng ký khai tử nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.


Giấy tờ phải nộp:- Tờ khai (theo mẫu quy định);- Bản chính Giấy báo tử hoặc Giấy tờ khác thay giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp:+ Đối với người chết tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử;+ Đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp giấy xác nhận việc thi hành án tử hình thay Giấy báo tử;+ Đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thay Giấy báo tử;+ Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết đột ngột hoặc chết có nghi vấn thì văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y thay Giấy báo tử;+ Đối với người chết không thuộc một trong các trường hợp quy định trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết có trách nhiệm cấp Giấy báo tử.- Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền).Giấy tờ phải xuất trình:- Giấy CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch;- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết để xác định thẩm quyền đăng ký; trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì xuất trình giấy tờ chứng minh nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể của người chết.


File mẫu:

  • Tờ khai đăng ký khai tử cấp huyện Tải về

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

- Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ như: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch và các giấy tờ có liên quan phải là bản sao có chứng thực.

- Khi đăng ký khai tử, người đi đăng ký phải có mặt để ký vào sổ hộ tịch.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp